Search

Handelsbetingelser

Home/Handelsbetingelser

Handelsbetingelser med salgs- og leveringsbetingelser – Kitzchen.dk

Anvendelse og gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige tilbud, salg og leverancer fra Kitzchen.dk, medmindre en eller flere af bestemmelserne er fraveget ved udtrykkelig aftale.

3. Fortrydelsesret
Ved afgivelse af tilbud fra sælgers forretningssted har køber ingen fortrydelsesret, når bindende købsaftale er indgået. Varen kan returneres, selvom den er brugt. Det er dog kun tilladt, at bruge varen i en sådan grad, at det svarer til hvad man kunne have afprøvet i en fysisk butik. Ved ibrugtagning udover ovenstående har Kitzchen ret til at vurdere varen og fratrække en eventuel værdiforringelse i det returnerende beløb. Varen skal altid, uden nogen form for reparation, kunne sælges til en anden kunde som en ny vare. Kitzchen forbeholder sig derfor retten til at reducere tilbagebetalingen med det beløb svarende til værdiforringelsen. Særligt ved e-handel i forbrugerkøb: I forbrugerkøb foretaget ved e-handel har køber i henhold til lov om visse forbrugeraftaler 14 dages fortrydelsesret.

Betalingskort: Ved betaling med kortbetaling tilbyder vi følgende betalingskort:

  • Visakort
  • Mastercard
  • Dankort
  • Diverse internationale kort
  • Viabill

Beløbet må tidligst trækkes på kortholders konto, når varen afsendes. Transaktionsgebyret betales af kitzchen.dk

4. Ejendomsforbehold
Såfremt det undtagelsesvist er aftalt med køber, at denne skal have udleveret varen inden den fulde købesum er erlagt, forbeholder kitzchen.dk sig med de begrænsninger, der følger af de ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til kitzchen.dk. 

5. Reklamation og ansvar
Køber skal give skriftlig meddelelse direkte til kitzchen.dk om fejl/mangler uden ugrundet ophold, dog senest tre dage efter, at manglen er eller burde have været opdaget. Den skriftlige reklamation skal indeholde en specifikation af den påståede mangel. Såfremt køber ikke reklamerer over en mangel inden den ovenfor angivne frist, mister køber retten til at fremsætte krav som følge af manglen. Enhver reklamation skal være gjort gældende over for kitzchen.dk inden et år efter leveringstidspunktet. Overholder køber ikke denne frist, mister køber retten til at påberåbe sig manglen. Såfremt en mangel konstateres, er kitzchen.dk´s ansvar altid og i enhver situation begrænset til efter Kitzchen´s tage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af kitzchen.dk fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Kitzchen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab forårsaget af en mangelfuld vare, herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade på bygningskonstruktioner, installationer, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. Særligt i forbrugerkøb: I forbrugerkøber gælder ovennævnte betingelser ligeledes, dog med de begrænsninger, der følger af de beskyttelsespræceptive regler i købelovens kapitel om forbrugerkøb.

6. Returret:
Du har altid 14 dages fuld returret på varer købt på kitzchen.dk, regnet fra den dag varen modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand, som du modtog den, samt udfylde retursedlen, som du har modtaget sammen med varen. Kontakt kundeservice så sender de dig en returlabel med korrekt adresse. Vi returnerer hele købesummen uden nogen form for gebyrer. Du sørger dog selv for eventuelle omkostninger til returfragt. Husk at medsende en kopi af din kvittering. Returneringen betinges af, at varen er i 100% funktionsdygtig stand og at original emballage medfølger.

7. Reklamationsret:
kitzchen.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles kitzchen.dk indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende sendes retur til vores webshop for reparation eller ombytning. Husk at udfylde returseddelen samt at medsende en kopi af din kvittering på varen. Når varen er modtaget retur og godkendt, byttes den til en anden vare, varen repareres eller købesummen refunderes til din konto alt efter, hvad du ønsker og har anført på returseddelen. Vi returnerer hele købesummen uden nogen form for gebyrer. Husk at medsende en kopi af din kvittering.

8. Værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem kitzchen.dk og køber skal afgøres i henhold til dansk ret ved kitzchen.dk hjemting. SC kan dog til enhver tid vælge at retsforfølge køber ved købers hjemting.